ក្រឡាដែក

  • សម្ភារៈសំណង់ឧស្សាហកម្ម ដែកកេះ ដែកកេះ

    សម្ភារៈសំណង់ឧស្សាហកម្ម ដែកកេះ ដែកកេះ

    ដែកកេះជាទូទៅត្រូវបានផលិតពីដែកថែបកាបូន ហើយផ្ទៃខាងលើត្រូវបានកំដៅដោយស័ង្កសី ដែលអាចការពារការកត់សុី។វាក៏អាចត្រូវបានធ្វើពីដែកអ៊ីណុកផងដែរ។សំណាញ់ដែកមានខ្យល់ចេញចូល ពន្លឺ បញ្ចេញកំដៅ ប្រឆាំងនឹងការរអិល ធន់នឹងការផ្ទុះ និងលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងៗទៀត។