• ក្រុមហ៊ុន-២

អំពីថាមពល Profire

Anping Tangren Wire Mesh Products Co., Ltd. ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 ។ ក្រុមហ៊ុននេះមានទីតាំងនៅស្រុកកំណើតនៃសំណាញ់លួសក្នុងពិភពលោក-Anping County ខេត្ត Hebei ។អាស័យដ្ឋានលម្អិតនៃរោងចក្ររបស់យើងគឺ៖ 500 ម៉ែត្រខាងជើងភូមិ Nanzhangwo ស្រុក Anping (ទី 22 តំបន់ Hebei Filter Material Zone)។វិសាលភាពអាជីវកម្មគឺការផលិត និងលក់សំណាញ់សំណង់ សំណាញ់ពង្រឹង សំណាញ់លួសដែក បន្ទះប្រឆាំងនឹងការរអិល និងសន្លឹកប្រេះ របង របងកីឡា លួសបន្លា និងផលិតផលផ្សេងៗទៀត។

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ